Elisabet Lindgren


Läkare, docent i hållbarhetsvetenskap, och

internationell expertrådgivare med fokus på globala miljöförändringar och hälsa och hur vi kan må bättre och skapa både hälsosamma och hållbara samhällen genom att välja kloka lösningar.


Vi människor har genom årtusenden ändrat vår omgivning för att skapa bättre levnadsförhållanden. Olika innovationer, tekniska utvecklingar samt medicinska landvinningar har gett oss alltmer avancerade samhällen och kulturer, bekvämare liv, samt skapat verktyg att bekämpa många sjukdomar och möjliggjort för allt fler att leva allt längre.


Tyvärr har detta också gjort att vi mer och mer påverkat naturen på ett sådant sätt att vi idag ser rubbningar i de livsupprätthållande systemen. Dvs, de system som ger oss ett stabilt klimat, skydd mot kosmisk strålning, tillräckligt med färskvatten och naturresurser, bra jordar för matproduktion, samt livskraftiga oceaner.


Genom att lära oss förstå helheten och hur människan, naturen och våra samhällen  hänger samman ger det oss möjlighet att använda den kunskapen till att - genom ett klokt förhållningssätt och hållbara lösningar - vända negativa trender.  


Elisabets arbete vill besvara följande frågor:              Hur påverkas vår hälsa av att klimatet och miljön ändras?


              Varför är barn och vissa andra grupper mer sårbara för många av de nya globala                              förändringar som sker idag?


              Hur kan vi skydda oss, må bättre, och samtidigt bidraga till en hållbar framtid genom att                    välja kloka lösningar?


              Vilka bra exempel finns det på hållbara och hälsosamma lösningar?Klimatförändring och hälsa


Hur kan extremväder som värmeböljor påverka vår hälsa och hur kan vi använda hållbara lösningar för att skydda både våra samhällen och oss själva?


Hur väljer vi kloka lösningar som är bra för vår hälsa samtidigt som de bidrar till en minskning av den globala klimatförändringen och mildrar dess lokala konsekvenser?


Hållbara hälsosamma städer när klimatet ändras 


Allt fler människor bor i städer. Hur planerar vi för och väljer bra lösningar för hållbara, hälsosamma städer? Vad kan vi som enskilda individer göra?


Hur kan vi använda oss av ekosystemstjänster för att få en både billigare och hälsosammare boendemiljö? Hur undviker vi att må dåligt av värmeböljor inne i stan? Hållbar och näringsriktig mat


Hur kan planeten föda 10 miljarder människor på ett näringsriktigt och hållbart sätt? Hur klarar vi detta med hänsyn till olika geografiska, ekologiska, socioekonomiska, kulturella och religösa förhållanden runtom i världen?


Hur ser en hälsosam och hållbar diet ut i Sverige?


Infektionsspridning


Hur påverkas smittspridningen av våra snabba transporter runtom på jordklotet? Hur skyddar vi oss mot globala epidemier?


Hur bidrar klimatförändringen och människans förändring av naturen till epidemier av diarresjukdomar, smittspridning i haven, och en ökning av sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och smådjur? Hur skyddar vi oss bäst?Om Elisabet


Elisabet Lindgren är läkare och docent i hållbarhetsvetenskap och har i snart 30 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Elisabet är utbildad på Karolinska Institutet och började efter 7 år som läkare att forska tvärvetenskapligt för att förstå orsak tll sjukdom och hälsa i ett större perspektiv. Elisabet har arbetat som forskare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, och Stockholm Resilience Centre. 


Elisabet har publicerat i kända vetenskapliga tidskrifter som Science och Lancet, varit kapitelhuvudförfattare till FNs klimatpanels rapport 2014 (IPCC 2014) och delförfattare till två andra IPCC rapporter, samt skrivit många andra vetenskapligt baserade rapporter till beslutsfattare nationellt och internationellt. Hon har varit senior temporär vetenskaplig rådgivare till regeringar och myndigheter i flera länder, till Europakommissionen och flera EU myndigheter som European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC), samt till Världshälsoorganisationen (WHO). Elisabet ansvarade för hälsorapporten i svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 2005-2007. Hon var medlem i regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor 2007, och är sedan hösten 2018 ledamot av det Nationella expertrådet för klimatanpassning.


Elisabet har haft många internationella och nationella hedersuppdrag, och varit vetenskaplig ledamot i flera stora internationella organisationer, forskningsstiftelser, och miljöprisstiftelser, som tex Wellcome Trust Foundation och Volvo Environment Price. Hon har också varit rådgivare till beslutsfattare inom näringslivet. Under 2015 var hon forskningschef för EAT Initiative inom Stordalen Foundation, och under 2017 rådgivare till SIGHT på Kungliga Vetenskapsakademien. 


Elisabets mål är idag att sprida kunskap och att engagera. Hon ger föreläsningar i olika sammanhang, skriver vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker, artiklar och rapporter, och har bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med media - ex tidningar, radio, TV, samt webbaserad video.


Kontakt


Email: elindgren@lhtge.com