Elisabet Lindgren Health and the Global Environment

Elisabet Lindgren

 

Läkare, docent i hållbarhetsvetenskap, och

internationell expertrådgivare med fokus på globala miljöförändringar och hälsa och hur vi kan må bättre och skapa både hälsosamma och hållbara samhällen genom att välja smarta lösningar.

Elisabets arbete vill besvara följande frågor:

 

Hur påverkas vår hälsa av globala förändringar och Hur kan vi få positiva hälsoeffekter och samtidigt bidraga till en hållbar framtid genom att välja smarta lösningar - dvs Bra för dig, Bra för planeten.

 

  • Flerfaldiga vinster

Finns det hållbara lösningar som också ger bättre hälsa? Och andra vägen runt: Finns det hälsosamma åtgärder som också bidrar till ett hållbart samhälle. Vilka bra exempel finns på lösningar - i stort och smått - som tar hänsyn till din och din familjs hälsa men också är bra för miljön och ekosystemen, och som ger en hållbar framtid?

 

  • Klimatförändring och hälsa

Hur kan extremväder påverka vår hälsa och hur kan vi använda hållbara lösningar för att skydda både våra samhällen och oss själva?

 

Hur väljer vi smarta lösningar som är bra för vår hälsa samtidigt som de bidrar till en minskning av den globala klimatförändringen och mildrar dess lokala konsekvenser?

 

  • Infektionsspridning

Hur påverkas smittspridningen av våra snabba transporter runtom på jordklotet?

 

Hur bidrar klimatförändringen och människans förändring av naturen till epidemier av diarresjukdomar, smittspridning i haven, och en ökning av sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och smådjur? Hur skyddar vi oss bäst?

 

  • Hållbar och näringsriktig mat

Hur kan planeten föda 9-10 miljarder människor på ett näringsriktigt och hållbart sätt? Hur klara vi detta med hänsyn till olika geografiska, ekologiska, socioekonomiska, kulturella och religösa förhållanden runtom i världen?

 

  • Hållbara hälsosamma städer

Allt fler människor bor i städer. Hur planerar vi för och väljer bra lösningar för hållbara, hälsosamma städer? Vad kan vi som enskilda individer göra?

 

 

Om Elisabet

 

Elisabet Lindgren är läkare och docent i hållbarhetsvetenskap och har i över 25 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Hon är utbildad på Karolinska Institutet och har under många år arbetat tvärvetenskapligt som forskare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, och Stockholm Resilience Centre. På senare år har hennes fokus omfattat inte bara risker utan också hållbara hälsosamma lösningar och anpassningsåtgärder, och hon har alltmer arbetat med beslutsfattare på olika nivåer och inom olika områden; både i Sverige och internationellt.

 

Elisabet har publicerat i kända vetenskapliga tidskrifter som Science och Lancet och har haft många prestigefyllda internationella uppdrag. Hon har till exempel varit en av delhuvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport 2014 och expertrådgivare till bland andra Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal internationella och nationella departement och myndigheter. Elisabet ansvarade för hälsorapporten i svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 2005-2007. Hon var medlem i Regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor 2007, och är sedan 2018 ledamot av det regeringstillsatta Nationella expertrådet för klimatanpassning.

 

Under 2015 arbetade hon som forskningschef för EAT Initiative och Stordalen Foundation, och under 2017 som rådgivare till SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien. Elisabet har också varit vetenskaplig ledamot i flera stora internationella organisationer, forskningsstiftelser, och miljöprisstiftelser, som ex Wellcome Trust Foundation och Volvo Environment Price.

 

Elisabets mål är att sprida kunskap och att engagera. Hon ger föreläsningar i olika sammanhang, skriver vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker, artiklar och rapporter, och har bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med media - ex tidningar, radio, TV, samt webbaserad video.

 

Kontakt

 

Email: elindgren@lhtge.com

 

Copyright © All Rights Reserved