Elisabet Lindgren Health and the Global Environment

Elisabet Lindgren. Läkare, docent i hållbarhetsvetenskap, och

internationell expertrådgivare med fokus på globala miljöförändringar och hälsa och hur vi kan skapa hälsosamma och hållbara samhällen när klimatet ändras.

CV – sammandrag på svenska

Elisabet Lindgren som är leg läkare och docent i hållbarhetsvetenskap har i över 25 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar. Hon är utbildad på Karolinska Institutet och har i många år arbetat som forskare på Stockholm Resilience Centre och dess föregångare. På senare år är hennes fokus hållbara hälsosamma lösningar och hon arbetar alltmer med beslutsfattare på olika nivåer och i olika sfärer, både i Sverige och internationellt, samt med olika former av kunskapsspridning.

 

Elisabet har publicerat i kända vetenskapliga tidskrifter som Science och Lancet och har haft många prestigefyllda internationella uppdrag. Hon har exempelvis varit huvudförfattare till FNs klimatpanels (IPCC) rapport och varit expertrådgivare till bland andra Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal internationella och nationella departement och myndigheter. Elisabet ansvarade för hälsodelen i svenska klimat- och sårbarhetsutredningen. Hon har också varit, och är vetenskaplig ledamot i flera stora internationella organisationer och forsknings- och miljöprisstiftelser, som Wellcome Trust Foundation och Volvo Environment Price. Elisabet har varit medlem i Regeringens Vetenskapliga råd för Klimatfrågor.

 

 

Elisabets arbete vill besvara följande frågor:

Hur påverkas vår hälsa av globala förändringar och hur kan vi få både positiva hälsoeffekter och bidra till en hållbar framtid genom att välja smarta lösningar - dvs bra för dig, bra för planeten .

 

  • Flerfaldiga vinster

Finns det hållbara lösningar som ger flera vinster samtidigt? Det vill säga, lösningar som är bra för vår hälsa samtidigt som de bidrar till en minskning av den globala klimatförändringen och mildrar dess lokala konsekvenser.

 

  • Extremväder och hälsa

Hur påverkar klimatförändringens extremväder vår hälsa och hur kan vi använda hållbara lösningar för att skydda både våra samhällen och oss själva?

 

  • Infektionsspridning

Hur påverkas smittspridningen av både vårt snabba globala transportsystem och klimatförändringen och hur kan vi skydda oss?

 

  • Hållbar och näringsriktig mat

Hur kan vi föda 9-10 miljarder människor på ett näringsriktigt och hållbart sätt och samtidigt ta hänsyn till olika geografiska, ekologiska, socioekonomiska, kulturella och religösa förhållanden runtom i vårlden?

 

  • Hållbara hälsosamma städer

Allt fler människor kommer att bo i städer. Hur planerar vi för och väljer bra lösningar för hållbara hälsosamma städer?

 

 

Kontakt

 

Email: elindgren@lhtge.com

 

Copyright © All Rights Reserved